Dumnezeu și planul Lui uneori neînțeles

by Carmen Motora
0 comment

Isaia 28 : 21 – “… ca să-Și facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Și împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit “

De multe ori lucrarea Sa e ciudată și de nemaiauzit. Dar când ? Și pentru cine ? Și cum ? ( mă întrebam ). Să pot înțelege am citit ce spune versetul. Despre întâmplarea de la Perațim și din valea Gabaonului. Două întâmplări diferite. În locuri diferite. Cu oameni diferiți. Totuși cu multe asemănări ce ne învață.

David și Iosua. Amândoi după inima lui Dumnezeu. Ascultători. Luptători. Știind că depind de Dumnezeu. Amândoi, tocmai obținuseră victorii. David fusese uns împărat peste Israel iar Iosua cucerise Ierihonul și cetatea Ai. Totuși, în acest moment, ambii sunt amenințați de dușmani și atacați. Moment crucial pentru dușman. David de filisteni iar Iosua de Amoriți. Dușmanul vroia înfrângerea lor. În iad era forfotă. Demonii scrâșneau…

Atât David, cât și Iosua, primesc clar promisiunea lui Dumnezeu ” nu te teme de ei, căci îi voi da în mâinile tale .” Și așa a fost!
Acum au loc acele ” lucrări ciudate ale lui Dumnezeu, acele lucruri nemaiauzite “

David se suie împotriva dușmanilor. Dumnezeu face ca aceștia să fugă ” ca niște ape care se rup “. Fug atât de tare, încât abandonează zeii lor. Filistenii atacă însă din nou. Acum, David primește o poruncă ciudată de la Dumnezeu. El trebuia să stea în spatele dușmanilor el și oștirea lui, ascunși după niște … duzi… și să audă un vuiet de pași în vârfurile duzilor. Era oștirea lui Dumnezeu ce cobora din cer să lupte pentru ei. Și așa a fost. David a avut biruință.

Când Iosua a înaintat împotriva dușmanilor, Dumnezeu a produs o ” învălmășeală ” în tabăra vrăjmașă, așa că a fost ușor de ucis o parte a taberei. Dar ceea ce e și mai ciudat, e ce urmează. Dușmanii fug. Și în acest moment, Dumnezeu trimite o grindină cu pietre mari peste ei. ” Cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulți decât cei uciși de sabie “.

Însă ce e de nemaiauzit acum are loc. Iosua văzând că mai are de luptat și ziua părea scurtă, îi cere lui Dumnezeu să oprească Soarele și Luna pe cer.
” și Soarele s-a oprit și Luna și-a întrerupt mersul, până ce poporul și-a răzbunat pe vrăjmașii lui. “
” N-a mai fost nici o zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om ; căci Domnul lupta pentru Israel . “

Uneori, când obținem victorii, demonii deja țes comploturi. În iad e forfotă…Dar, Dumnezeu face lucruri ciudate și de nemaiauzit, pentru noi. El va lupta pentru noi. Dacă depindem de El. Dacă El ne e Dumnezeu. Uneori va trebui doar să stăm pe loc, în spatele dușmanilor, așteptând să auzim acel ” vuiet de pași în vârful duzilor…” Alteori va trebui să vedem ” învălmășeala ” dușmanilor. Sau ” grindina cu piatră mare ” , care îi va pune la pământ. Sau poate, va trebui să Îi cerem lui Dumnezeu, să oprească Soarele și Luna pentru noi. Și o va face. Va face orice pentru noi. Pentru că Domnul luptă pentru noi. Și în lupta Lui, nu sunt reguli. Ci doar ” lucrarea Lui ciudată și lucrul Lui nemaiauzit !”

Carmen Motora

Related Posts

Leave a Comment