Meditație de Crăciun!

by Carmen Motora
0 comment

“El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui…” ( Evrei 1:3)

Pruncul nu e doar Prunc din Slavă. E cărăuș de Împărăție. Este întipărirea Împăratului!

Ieslea aceasta din Betleem poartă în ea Cer și Împărat! Puterea Stăpânului Universului dar și toată splendoarea îngerilor cântând duios.

De ar fi fost Pruncul doar întipărirea Tatei, n-am fi cunoscut dulceața slavei din Împărăție. Forfota aceea neasemuită din Casa de Sus. De ar fi fost Pruncul doar oglindirea Slavei, nu am fi fost iubiți de Tata cu acea iubire până la Cruce. Pruncul este și oglindire de slavă dar și întipărirea Tatălui! El, Pruncul aduce în lume jos, tot Cerul dar și pe Împărat!

Pruncul Isus este fără cusur. Miel și Leu. Supunere și tărie. Umilință și autoritate. Oglindirea Casei Lui și respirația Dumnezeului Atotputernic.

Prin Isus, Pruncul scâncind pământește, dar purtând Cerul, putem deveni și noi oglindire de Slavă și întipărirea Tatei. Fiecare pas al nostru poartă îngeri frumoși dar și putere neasemuită!

Bucuria nașterii Lui devine bucuria că putem trăi încă de pe Pământ, Cerul în toată splendoarea Lui!

Related Posts

Leave a Comment