Azi e despre copii și copilărie!

by Carmen Motora
0 comment

De ne-ar fi toate zilele o copilărie dulce și însorită, nu am mai simți “mușcăturile” lumii, a lipsurilor, a încercărilor și a dușmanilor. Am trăi fără grijuri, fără promisiuni neîmplinite, fără dorințe imature. Doar am gusta copilăria în jocuri, râsete și trai netulburat.

Dar suntem copiii Tatălui! Avem un Tată în Cer și rămânem copiii Cerului! Veșnic binecuvântați! Protejați pentru totdeauna! Și iubiți fără măsură pământeană!

Pentru “copilăria” noastră S-a răvășit Cerul! Pentru trăirea noastră fără grijuri S-a curmat un Copil venit tocmai să ne aducă o altfel de “copilărie”! Pentru râsetele noastre lipsite de prefăcătorie S-a făcut zarvă în susul Cerului.

Avem un Tată fără asemuire! Iar noi suntem copii de Împărat!

Să ne trăim “copilăria”!

Romani 8:14

Related Posts

Leave a Comment